Superpakkumine!       Ostes seadme meilt, saad paigalduse koos materjaliga 100 euroga.

Soojuspump on seade soojuse ülekandmiseks madalama temperatuuriga keskkonnalt kõrgema temperatuuriga keskkonnale. Soojuspumpasid kasutatakse kütte- ja konditsioneerimissüsteemides. Nad sobivad nii uue kui ka vanema maja kütmiseks, samuti võib nendega täiendada juba olemasolevat küttesüsteemi.

Tavaliselt levib soojus kõrgema temperatuuriga kehadelt madalama temperatuuriga kehadele. Soojuspumbad on aga võimelised soojuse liikumise suunda muutma vastupidiseks, kasutades selleks suhteliselt väikest energiakogust. Soojuspumpi on võimalik kasutada ka jahutamiseks. Sel juhul kantakse soojus jahutatavast keskkonnast kõrgema temperatuuriga keskkonnale. Kuna soojuspumbad tarbivad vähem energiat kui muud kütteviisid, siis on soojuspumba tehnoloogia tähtis vähendamaks kahjulike gaaside, nagu süsinikdioksiidi (CO2), vääveldioksiidi (SO2) ja lämmastikoksiidide (NOx) emissiooni ümbritsevasse keskkonda.

Soojuspumba tööpõhimõte

Õhksoojuspumba tööpõhimõte